วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน ได้ดังนี้

1.ในกรณีที่ท่านอยู่ในเขตจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ท่านสามารถชำระเงินด้วยเงินสด เมื่อได้รับสินค้า

2.ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน ผ่านทาง Paypal

3.ท่านสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

 ธนาคารสาขาชื่อบัญชีเลขที่บัญชีประเภทบัญชี
Bangkok Bank กรุงเทพ ข่วงสิงห์ เชียงใหม่ นายพิศาล เกียรติโภคะ 529-018883-7 สะสมทรัพย์
Thai Commercial Bank ไทยพาณิชย์ ลำพูน นางทัศนีย์ และ/หรือ นายพิศาล เกียรติโภคะ 745-300605-5 กระแสรายวัน
Kasikorn Thai Bank กสิกรไทย ป่าซาง ลำพูน นายพิศาล เกียรติโภคะ 226-2-40856-9 ออมทรัพย์
Krung Thai Bank กรุงไทย ย่อยเทสโก้โลตัส ป่าซาง ลำพูน นายพิศาล เกียรติโภคะ 798-0-01960-1 ออมทรัพย์

กรุณาเก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน

แจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่สะดวก มาที่